Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Ejlby Kirke 7. juli 2024
6. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Matthæusevangeliet kap. 19, vers 16-26

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?«

Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!«

Han spurgte: »Hvilke?«

Jesus svarede: »›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹«

Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?«

Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!«

Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.«

Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?«

Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«

Prædiken:Midt i juni fik vi et nyt dansk ord: 'Preppe'. Det er en fordansket udgave af det engelske 'prepare', som betyder at forberede sig. På Folkemødet på Bornholm opfordrede forsvarsministeren og beredskabsstyrelsen danskerne til at forberede sig på at kunne klare sig selv i tre dage - uden vand, elektricitet og indkøb.

De mange myndigheder bag opfordringen har utvivlsomt haft mange møder og overvejelser, før meldingen blev udsendt. Fordi de jo godt ved, at sådan en melding gør indtryk: Ganske vist tager nogle det let og tænker, at det går nok ikke så galt. Men andre er blevet rigtig bange og kan ikke sove om natten. Nogle køber lidt ekstra ind, når de alligevel er ude at handle. Nogle går meget op i det og kalder sig 'preppere'. Nogle har tredoblet omsætningen og løber stærkt, for at få de efterspurgte krise-varer på hylderne. Mere eller mindre har det påvirket os alle sammen og sat mange tanker i gang.

Jeg er lige kommet tilbage fra sommerferie i Vestjylland. Jeg besøgte blandt Kaj Munks præstegård i Vedersø. For Kaj Munk og hans familie var krisen virkelig tæt på. Kaj Munk vidste, at han kunne blive hentet, hvad dag det skulle være. Den 4. januar 1944 om aftenen blev Kaj Munk hentet. 'Stol på Gud' sagde Kaj Munk som afskedsord til sin kone og fem børn, da han blev trukket ud af døren af sine mordere.

Stol på Gud. De tre ord skal vi tage med os hjem i dag og holde fast i. Især da, når vi bliver grebet af bekymringer. Stol på, at Gud er med dig og baner en vej for dig - også når det strammer til og det er op ad bakke.

I dagens evangelium møder vi en ung mand, som også gerne ville 'preppe' og forberede sig. Han kom til Jesus, fordi han gerne ville i Himlen efter døden. Derfor var han optaget af, hvordan han skulle forberede sig og hvad han skulle gøre for at nå sit mål: 'Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?' spurgte han Jesus.

Den unge mand efterlyste et konkret svar fra Jesus - og det fik han også. Vil du gå ind til livet, så hold budene, sagde Jesus. Derefter remsede Jesus nogle af de ti bud op og næstekærlighedsbuddet: Du skal elske din næste som dig selv.

Det har jeg holdt alt sammen - hvad mangler jeg så? spurgte den unge mand. Jesus svarede: Hvis du vil være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig.

Jesus ville gerne have den unge og engagerede mand med i discipelflokken. Men den unge mand sagde ikke mere. Han gik tavs og bedrøvet sin vej igen. Det var for svært.

Og det var virkelig ærgerligt, at han ikke blev der lidt længere. For han nåede jo ikke at høre pointen. Han nåede nemlig ikke at høre det med kamelen og nåleøjet. Han nåede ikke at høre, at Guds rige kan vi lige så lidt gå ind i, som en kamel kan gå gennem øjet på en nål.

Den unge mand nåede heller ikke at opleve, at disciplene blev rystede. De havde jo ellers gjort det, som han ikke selv kunne: Disciplene havde forladt alt, hvad de ejede for at følge Jesus.

De forventede måske til gengæld, at de så kunne gå den lige vej ind i Himlen. Men nu blev de bange. Det var måske alligevel ikke tilstrækkeligt til at komme i Himlen. Rystede spurgte de Jesus: Hvem kan så blive frelst?

Og nu kommer den pointe - og det svar fra Jesus, som den unge mand desværre ikke fik at høre. Jesus sagde: For mennesker er det umuligt. Men for Gud er alting muligt.

Kun Gud er den helt igennem gode. Vi mennesker er ufuldkommene. Vi slæber skyld, svigt og synd med os - og masser af løse ender. Vi når aldrig dertil, at vi har levet vores liv så godt, så rigtigt og fuldkomment, at vi kan banke på Himlens port og sige til Gud: Vi har fortjent at komme i Himlen. Du skylder os at lukke os ind. Der vil altid mangle noget. Kun Gud er den fuldkomne gode.

Vores redning er, at det går den anden vej: Gud har uden vores fortjeneste åbnet døren til Himlen. Det har Gud gjort i og med Jesus. Han er døren til Guds Rige. For Gud er alting muligt. Også at frelse os.

Paulus skriver kort og præcist i Romerbrevet, som vi hørte før:

Ingen lever, som Gud vil have det, og alle er langt fra ham. Alligevel tager Gud imod os - som en ren foræring og selvom vi slet ikke har fortjent det. Det sker, fordi Jesus Kristus har købt os fri.
(Romerbrevet 3, 23-24 - Bibelen 2020)

Det er altså en illusion, at vi kan frelse og redde os selv. Og hvis vi virkelig kunne, ville Jesu død sådan set have været ligegyldig. For så kunne vi jo kunne klare det selv og redde os selv. Men nej, vi kan ikke frelse og redde os selv.

Men Gud kan redde os. Og det gør Gud. Mens vi lever her - og når vi skal herfra. Jesus er med os alle dage. Han har købt os fri til det evige liv i Himlen. Hvad kan vi ønske os mere?

Måske at Gud ved Helligånden vil give os mod og styrke. Til at høre Jesus til ende - og til at følge ham.

Gå hen og sælg, hvad du ejer og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig! siger Jesus.

Jesus sætter barren højt - og de færreste af os, kan springe så højt, at vi er i stand til at forære det hele væk. Men små spring betyder også noget. Der er en rigdom i hver gang, vi formår at se ud over os selv, se ud over vores eget og vores bekymringer. Og i stedet ser vores medmennesker - og gør noget for dem. Så mærker vi, at vi lever. Så følger vi Jesus.

Stol på Gud. Stol på Jesus - og følg ham. Amen.

God søndag - og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 14. juli 2024 Prædiken i Melby Kirke 16. juni 2024 Prædiken i Særslev Kirke 9. juni 2024 Prædiken i Ejlby Kirke 2. juni 2024 Prædiken i Særslev Kirke 26. maj 2024
Kirkekalender
Lørdag 20. juli
Dåbsgudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Arrangementer
Sangeftermiddag
i Præstegårdshaven
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 14. juli 2024
Prædiken i Særslev Kirke 14. juli 2024 7. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 7. juli 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 7. juli 2024 6. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandvad De....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 11. juni 2024. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
Læs mere
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024 Tirsdag 17. september 2024 afholdes valg til Folkekirkens me....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring