Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Ejlby Kirke 22. oktober 2023
20. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente: Matthæusevangeliet 22, 1-14

Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: »Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet!

Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by.

Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster.

Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.«

Prædiken:

Sidste søndag blev Prins Christian fejret i anledning af sin 18-års fødselsdag. Vi fik lov til at følge med på TV. Der var ingen tvivl om, at alle havde forberedt sig til dagen og klædt sig i det allerfineste tøj.

Prøv så nu at forestille jer, hvis samtlige gæster - hver og en - var blevet hjemme sidste søndag! Prøv at forestille jer, hvordan det ville have været for Prins Christian, hvis han havde siddet alene i den store riddersal. Fordi gæsterne alligevel ikke kom.

Så havde fødselaren siddet dér og set på alle de tomme stole foran de fint dækkede borde. Det var der altså ikke blevet nogen fest ud af. For hvad er en fest uden gæster? Det er ingenting. Ingen fest uden gæster. Der bliver først fest, når gæsterne kommer og fylder dagen med deres nærvær og glæde.

Jesus fortalte en lignelse om en kongesøns bryllup. Hvor der skete det utrolige: At samtlige inviterede nægtede at komme. Selvom de endda blev nødet og inviteret to gange. Nogle var bare ligeglade med festen og ville være hjemme og arbejde. Andre var så modvillige og aggressive, at de ligefrem slog de postbude ihjel, som kom med indbydelserne. Sådan kan man da ikke reagere på en invitation!

Men det var, hvad der skete i den påske, hvor Jesus blev slået ihjel. Jesus kom med indbydelsen til Guds rige - og blev slået ihjel. Ligesom profeter, apostle og mange andre postbude, der er kommet med indbydelsen til Guds Rige - før og efter Jesus.

Jesus fortalte den her lignelse om tirsdagen eller onsdagen, som han blev taget til fange og korsfæstet om fredagen - langfredag. Jesus vidste, hvad der ville ske. Hans modstandere vidste det også. Situation var tilspidset. Vel derfor er der så meget vrede og såret kærlighed i denne lignelse.

'Kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by,' fortæller Jesus videre i lignelsen. De frygtelige krigsbilleder fra bombede byer i Gaza og Israel dukker op på nethinden. Er det virkelig et billede på Gud?

Jeg tror det ikke. Det passer i hvert fald ikke med, hvad der videre skete med Jesus i påsken: Skærtorsdag nat, hvor Jesus blev taget til fange, gik en af hans disciple til modværge. Disciplen huggede et øre af en af soldaterne. Men så sagde Jesus: 'Stik dit sværd i skeden. For alle der griber til sværd, skal falde for sværd. Eller tror du ikke, at jeg kan bede min fader om på stedet at give mig mere end tolv legioner engle til hjælp? Men hvordan skulle da Skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, blive opfyldt?' (Matthæusevangeliet 26, 52-54)

Jesus bad ikke Gud sende engle. Jesus lod det komme og ske. Og da Jesus hang på korset, bad han ikke Gud om gengældelse. Han bad Gud om tilgivelse: Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. (Lukasevangeliet 23, 34)

Derfor tror jeg, at vi skal forstå sætningen om, at kongen sendte sine hære afsted osv. - som et billede på, at hvor ulykkelig og vred Gud blev, da Jesus blev afvist, mishandlet og korsfæstet.

Men så tog det hele en overraskende og uventet drejning. For i stedet for at lukke sig inde i Himlen i vrede og sorg - slog Gud dørene op til Himlen på vid gab for alle mennesker.

Postbudene skal nu gå helt derud, hvor vejene ender og invitere: Kom til brylluppet. Som et ekko af Jesu missionsbefaling: Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. - Og se, jeg er med jer, helt til verdens ende. (Markusevangeliet 16, 25 og Matthæusevangeliet 28, 20)

Både onde og gode inviteres med til festen. De onde står endda først. Hvor er det godt, at Jesus siger det sådan. Så har vi jo en chance - alle sammen. Vi har nemlig begge dele i os og gør begge dele - både det onde og det gode.

Vi, som er onde og gode, kan gå direkte ind i festsalen, hvis vi vil. Vi er inviteret ind i fællesskabet med Gud, nu mens vi lever - og sidenhen, når vi skal leve evigt i Himlen.

Fader, tilgiv dem - og lad dem komme ind, siger Brudgommen, Jesus Kristus. Han står i døren med åbne arme - og byder indenfor. Og bryllupssalen bliver fuld af gæster.

Så pludselig zoomer lignelsen ind på en enkelt gæst, der ikke har festtøj på: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? spørger kongen. Gæsten er tavs - og bliver smidt ud. Hvad er nu det for noget?

Jeg kigger ned af mit tøj. Er der nogle pletter på det? Pyt med det, hvis jeg skulle have været så uheldig at spilde lidt kaffe eller havregryn i morges. Det kan jo vaskes af igen.

Men hvad med de pletter på tøjet, der ikke kan vaskes af. Det, der ikke kan gøres ugjort? De fejl jeg har gjort? De mennesker jeg har såret og svigtet? Sådan nogle pletter er der - og det kan jeg ikke vaske af. Duer mit tøj til Guds fest - eller mere præcist: Duer jeg til Guds fest?

Når den uro, griber os, skal vi tænke på dåben. Dengang vi blev døbt, fik vi foræret det himmelske festtøj. Det er dåben, som klæder os på til at være fine nok til Himmerigets fest. Det er Guds kærlighed og tilgivelse, som gør os fine nok. Det er Guds nåde, der gør os fine nok.

Dåben dækker over alle vores fejl og svigt. Vi er tilgivet og elsket. Ikke fordi vi er gode og perfekte - for det er vi så langt fra - der er pletter på tøjet. Men Gud er god og nådig. Han elsker os og tilgiver os. Når vi giver Gud lov til at elske og tilgive os, har vi bryllupsklæderne på.

Gud er ligesom den pottemager, vi hørte om fra Jeremias’ Bog i Det Gamle Testamente: Gud arbejder med os, ligesom en pottemager arbejder med sit ler. Sommetider mislykkes vi - og er ikke, som Gud vil have det. Men så klasker Gud leret sammen - og begynder forfra. En gang til og en gang til.

Amen.

God søndag og Guds fred.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 25. februar 2024 Prædiken i Særslev Kirke 18. februar 2024 Prædiken i Melby Kirke 11. februar 2024 Prædiken i Ejlby Kirke 4. februar 2024 Prædiken i Særslev Kirke 28. januar 2024 Prædiken i Melby Kirke 21. januar 2024
Kirkekalender
Søndag 25. februar
2. søndag i fasten
Særslev:
Ejlby:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Babysalmesang
Tirsdag 27. februar
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 25. februar 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 25. februar 2024 2. søndag i fasten v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra De....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 18. februar 2024
Prædiken i Særslev Kirke 18. februar 2024 1. søndag i fasten v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Ny præst i Veflinge
Ny præst i Veflinge Camilla Valentinussen Hou er fra 1. februar sognepræst i Veflinge Sogn og ....
Læs mere
Sikring af gravsten på vores kirkegårde
Sikring af gravsten på vores kirkegårde Der har i medierne været omtale af sikring af gravsten....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring