Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Melby Kirke 8. oktober 2023
18. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente: Matthæusevangeliet 22, 34-46

Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?«

Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.«

Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: »Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De svarede: »Davids.« Han sagde til dem: »Hvordan kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige: ›Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder?‹ Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn?« Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget.

Prædiken:En del år før jeg kom her til Nordfyn som præst, havde jeg søgt en præstestilling et andet sted i Danmark. Ja, jeg fik ikke stillingen. Og pyt med det, for nu er jeg her - og det er jeg glad for.

Dengang kom jeg til prøveprædiken og jobsamtale med menighedsrådet på stedet. Menighedsrådsmedlemmerne stillede en masse spørgsmål - og ét af spørgsmålene husker jeg stadig. En af dem spurgte: Hvad betyder Jesus Kristus egentlig for dig?

Jeg kan ikke længere huske, hvad jeg svarede. Jeg husker kun, at jeg ærgrede mig over, at jeg var nødt til at svare sådan her og nu. Det var ærgerligt, at der ikke var tid til gå og tygge lidt på spørgsmålet. Så jeg kunne komme med et rigtig godt svar.

Nu 15-20 år senere tygger jeg stadigvæk på spørgsmålet - og jeg er stadigvæk i gang med at finde svaret. Nu kan I også tænke over, hvad I ville svare. Det vil sikkert blive en flot buket af mange forskellige svar.

Spørgsmålet er det samme, som Jesus stillede farisæerne den dag: 'Hvad mener I om Kristus?' Jesus gik tæt på dem og spurgte: Hvad mener I egentlig om mig?

Spørgsmålet er vigtigt: Det handler om: Hvad tror vi på? Hvordan skal vi leve vores liv? Og hvad betyder Jesus - og alt hvad han sagde og gjorde - i den forbindelse?

Ganske vist er der en del mennesker, som siger, at de ikke tror på noget. Men det kan ikke lade sig gøre at være helt neutral. Der vil altid være et eller andet, man tror på. Hvis ikke man tror på Gud og Jesus - så er det måske sig selv, man tror på?

Vi har alle sammen noget, som er vores holdepunkt her i livet. Noget som vi er afhængige af og stoler på, når det virkelig gælder. Et eller andet vil man altid støtte sig til.

Selvom jeg stadig tygger på spørgsmålet: Hvad betyder Jesus Kristus egentligt for dig? Så er her et par mulige svar:

Jesus er et fyrtårn, som lyser op og viser os vejen, vi skal gå:

For lidt siden sang vi om Jesus: 'Du satte dig selv i de nederstes sted.' Selvom han kom fra Himlen og var Guds søn, satte Jesus sig i de nederstes sted. Han levede sig ind i menneskers nød. Han brugte sine guddommelige kræfter til at hjælpe.

Det bliver endnu mere beskrevet i den næste salme, vi skal synge efter prædiken: 'Se hvilket menneske'. Se hvordan Jesus brugte sit liv på andre mennesker: Han delte brød ud til de sultende. Han sled og slæbte for at helbrede de syge og hjælpe de hjælpeløse. Han indgød håb i de modløse - og talte imod dem, der havde nok i sig selv.

Han fik øje på de mennesker, som blev overset i mængden - eller som måske ligefrem blev holdt udenfor. Han sagde til de omkringstående: Du skal elske din næste, som dig selv. Du skal tage dig af dette medmenneske - som var det dig selv og du var i hans eller hendes situation.

Hvert vers i salmen 'Se, hvilket menneske' slutter med:
'Sådan er Skaberen - sådan er Gud'. Det er én ting mere, man kan sige om Jesus:

Jesus er et spejlbillede af Gud og Guds kærlighed. Jesus delte brød ud til sultende, og sled sig træt for at hjælpe syge og hjælpeløse mennesker. Det giver os håb om, at Gud også vil hjælpe os, når vi kommer i nød.

Jesus gav Guds tilgivelse til mennesker. Det giver os mod til at kaste os ud i livet. Fordi vi får mod til at tro på, at Gud også vil tilgive os, når det går galt for os - og vi kommer til at svigte og såre andre mennesker.

Når Jesus fortalte sine små lignelser, får vi en fornemmelse af, hvordan livet skal leves. Kærligheden er vigtigere, end firkantede regler og nøjagtig retfærdighed. I dagens evangeliestykke sammenfatter Jesus alle Guds bud og leveregler i to sætninger:

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit styrke. Kort sagt: Med alt, hvad der er dig, skal du elske Gud. Og så fortsætter Jesus: Der er et andet bud, som står lige med det: 'Du skal elske din næste, som dig selv'.

Jesus knytter de to bud sammen: Buddet om kærlighed til Gud og kærlighed til medmennesket - til næsten. Jesus sætter et stort OG mellem de to bud. Du skal elske Gud OG du skal elske din næste. Det er altså ikke kun Jesus og Gud, der hører sammen - os selv og vore medmennesker skal også med i ligningen. Jesus, Gud og mennesker hører sammen.

Vi ikke kan elske og ære Gud ud i den blå luft. Gud har involveret sig dybt og inderligt i hvert eneste menneske. For Gud er hver eneste dyrebar og betydningsfuld. Hvis vi gerne vil vise Gud ære, respekt og kærlighed - så peger Gud på et medmenneske og siger: Giv det til ham eller hende, så elsker og ærer du mig! Og omvendt: Glemmer vi hinanden og bliver ligeglade - så er det også ligegyldighed over for Gud. Gud og mennesker hører sammen.

Og så til sidst: Hvad betyder Jesus egentlig for dig og mig? Uanset hvad vi svarer - må vi altid tilføje: 'Og meget mere..'

Jesus er så meget mere end et menneske. Han har overvundet døden med sin opstandelse. Han er Herre - frelser - Gud - fra evighed til evighed. Derfor er han heller ikke til putte i nogen kasse. Han er, hvor du og jeg er. Han møder os midt i livet. Han kommer til os med velsignelse og hjælp, når vi mindst venter det. Han er med os, når vi føler os allermest alene. Så må vi også have tillid til, at Jesus vil møde os i døden og kærligt bære os med hjem til Gud - hans og vor Far - i Himlen. Amen.

God søndag og Guds fred.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 25. februar 2024 Prædiken i Særslev Kirke 18. februar 2024 Prædiken i Melby Kirke 11. februar 2024 Prædiken i Ejlby Kirke 4. februar 2024 Prædiken i Særslev Kirke 28. januar 2024 Prædiken i Melby Kirke 21. januar 2024
Kirkekalender
Søndag 25. februar
2. søndag i fasten
Særslev:
Ejlby:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Babysalmesang
Tirsdag 27. februar
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 25. februar 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 25. februar 2024 2. søndag i fasten v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra De....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 18. februar 2024
Prædiken i Særslev Kirke 18. februar 2024 1. søndag i fasten v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Ny præst i Veflinge
Ny præst i Veflinge Camilla Valentinussen Hou er fra 1. februar sognepræst i Veflinge Sogn og ....
Læs mere
Sikring af gravsten på vores kirkegårde
Sikring af gravsten på vores kirkegårde Der har i medierne været omtale af sikring af gravsten....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring