Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Særslev Kirke, 18. maj 2023
Kristi Himmelfartsdag
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente: Markusevangeliet kap. 16, vers 14-20

Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse.

Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«

Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.

Prædiken:I lørdags var jeg på tur på den østjyske motorvej. Jeg tænkte, at hvis jeg nu kørte hjemmefra ved 8-tiden, så ville jeg nok have motorvejen for mig selv. Men der tog jeg helt fejl. Jeg havde glemt, at lørdag formiddag er = 'Store køredag' med trailere.

Når man kører bagefter en trailer, må man sætte farten lidt ned. Så er der tid til at fantasere sig ind i de forankørendes liv og tænke på: Hvad mon de kører med? Hvor mon de er i deres liv? Og hvor mon de skal hen?

Flere gange så det ud som om, at her kører en far og en mor med et flyttelæs for et af deres store børn. Hvem ved måske endda en, som skal flytte hjemmefra for første gang?

Måske har I selv prøvet at sidde bag rattet eller ved siden af på vej med et flyttelæs for en, der skal flytte hjemmefra? Og husker stemningen? Man glæder sig med den unge, der skal begynde et nyt og spændende kapitel af livet. Er forventningsfulde ligesom han eller hun er. Man håber af hele sit hjerte, at det vil blive rigtig godt. Og så man lægger låg på sin egen vemod over, at der er meget stille og tomt på værelset og i huset, når man kommer hjem engang i aften med trætte arme og en tom trailer.

Jeg tror, at stemningen har været sådan en blanding af forventningsfuldhed og vemod på den første Kristi Himmelfartsdag.

Kristi Himmelfartsdag er det samme bevægelse som i julen - bare med omvendt fortegn. I julen fejrer vi at Jesus Guds søn forlod sin himmel og kom til jorden, som et menneske. Og sikke en fejring, Jesus får. Mindst en måned før begynder vi at fejre jul - festen for at Guds søn kommer til jorden.

Det går mere stille af sig her til Kristi Himmelfart, hvor Jesus, Guds Søn, forlader jorden og vender tilbage til himlen. Men sådan er det jo også med de kære børn: Der er mere fest og fejring, når de bliver født - end når de flytter hjemmefra.

Kristi Himmelfartsdag flyttede Jesus hjem til Himlen. Disciplene stod og stirrede op i luften, da Jesus forsvandt for deres øjne. Måske stod de længe sådan. Følte sig vemodige og forladte.

Men sagen er, at Jesus ikke har forladt dem. Han har heller ikke forladt os. Jesus er her på jorden stadigvæk - bare på en anden måde - og langt mere omfattende. Jesus er over alt og alle steder. Ligesom Gud er det. Ligesom Helligånden er det. Jesus er helt nær. Han lever i os. Han går med os til verdens ende. Det er budskabet og glæden Kristi Himmelfartsdag.

Det er bare så svært at begribe, fordi vi nu engang har lettest ved at begribe det, som er konkret og til at se og tage og føle på. Det lille barn i krybben kan vi se for os. Nu skal vi forestille os, at Jesus er ligesom Gud. Usynlig og tilgængelig alle steder og for alle mennesker.

Inden Jesus fór til himmels - sad han og disciple et stykke tid ved bordet. Jesus bebrejdede dem, at de ikke havde troet på hans opstandelse. Disciplene har sikkert siddet og dukket hovedet imens. Og så kunne man jo have forventet, at Jesus sluttede af med at sige: 'Nå, nu kan I have jer selv - jeg forlader jeg!'

Men Jesus sagde det modsatte. Han satte dem i arbejde: 'Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.' Fra nu af var de apostle - hans særlige udsendinge.

Tænk sig, at Jesus kunne bruge de uperfekte, tvivlende disciple, som han lige havde bebrejdet for deres utilstrækkelige tro. Det er simpelthen så opmuntrende. For så kan vi bruges alle sammen.

'Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen,' sagde Jesus. Opgaven er givet videre til os. Vi skal også fortælle om ham til alle mennesker i hele verden. Det gør vi f.eks. når vi fortæller bibelhistorier til vores børn og børnebørn. Når vi snakker om tro og livsholdninger med hinanden.

Men der findes også den ordløse fortælling: Det vi fortæller med vores holdninger og handlinger. Når vi f.eks. hjælper en, som har det svært. Når vi ikke finder os i, at nogen lider uret, men griber ind og taler en andens sag. Så er det Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner, vi fortæller videre - uden ord. Ham der hjalp en mand, som var blevet overfaldet og slået halvt ihjel. Den historie kan fortælles videre med ord - men endnu mere ved, at vi går hen og gør ligesom samaritaneren gjorde.

Da jeg var barn, husker jeg, hvordan min bedstemor strikkede bomuldsbånd til syge børn i Indien. Det var hun glad for at gøre, for så kunne hun gøre noget godt for andre, selvom hun var gammel og ikke havde så mange kræfter mere.

Men så fik min bedstemor gigt i hænderne og kunne heller ikke strikke længere. Min mor hjalp hende med at få de sidste bomuldsbånd strikket færdigt og sendt afsted.

Et stykke tid efter, kom der er et brev til min bedstemor. I brevet stod der tak for alle de mange bomuldsbånd hun havde strikket i årenes løb. Og så stod der: 'Selvom du nu ikke kan strikke mere - så kan du stadigvæk folde dine hænder og bede for alle dine kære.' Den sætning blev min bedstemor glad for. Hun kunne stadigvæk bruges til noget, selvom hun ikke kunne strikke længere. Hun kunne folde sine hænder og bede for sine kære - og det tror jeg, at hun flittigt gjorde.

Kristi Himmelfart betyder, at Jesus er overalt og hele tiden er nær ved os. Han lægger Guds velsignelse til vores ord og til alt det vi siger uden ord med vores handlinger. Sådan bliver evangeliet prædiket - og der kommer velsignelse ud af det.

Amen.

God Kristi Himmelfartsdag og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 25. februar 2024 Prædiken i Særslev Kirke 18. februar 2024 Prædiken i Melby Kirke 11. februar 2024 Prædiken i Ejlby Kirke 4. februar 2024 Prædiken i Særslev Kirke 28. januar 2024 Prædiken i Melby Kirke 21. januar 2024
Kirkekalender
Søndag 25. februar
2. søndag i fasten
Særslev:
Ejlby:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Babysalmesang
Tirsdag 27. februar
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 25. februar 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 25. februar 2024 2. søndag i fasten v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra De....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 18. februar 2024
Prædiken i Særslev Kirke 18. februar 2024 1. søndag i fasten v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Ny præst i Veflinge
Ny præst i Veflinge Camilla Valentinussen Hou er fra 1. februar sognepræst i Veflinge Sogn og ....
Læs mere
Sikring af gravsten på vores kirkegårde
Sikring af gravsten på vores kirkegårde Der har i medierne været omtale af sikring af gravsten....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring