Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Fredag 31. maj 2019

Kristi Himmelfart og et kaffekrus - prædiken til Kristi Himmelfarts dag
30. maj 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse.

Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«

Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.

Markusevangeliet 16,14-20

Prædiken:Som præst kommer jeg på besøg i mange forskellige hjem. Ofte bliver jeg budt på en kop kaffe. Det betyder, at jeg også får mange forskellige kopper og krus at se mellem år og dag. En nordfynsk keramiker har lavet et krus med et slogan på, som jeg efterhånden har set flere gange. På kruset står der: 'Da Gud ikke kunne være overalt, skabte han bedstemødre.'

Når jer ser det krus, overvejer jeg hver gang, om vi nu skal give os til at snakke om Gud eller om vi skal snakke om børnebørn. Vi kommer nu altid og hver gang til at snakke om børnebørnene. Det er jo som regel nogle børnebørn, der har foræret kruset til en hjælpsom mormor eller farmor.

Men passer det, hvad der står på kruset: 'Da Gud ikke kunne være overalt, skabte han bedstemødre?' - Jesus lærte os at bede: 'Vor Fader, du som er i himlene.' Læg mærke til, at det står i flertal. Der står ikke himlen i ental, men himlene i flertal.

I tidligere tider forestillede man sig, at jorden er flad. Henover jorden er himlen som en buet hvælving. Ligesom loftet her i kirken. Vi ser den første himmel, sagde man. Men over den første himmel er der andre himle. I den fjerneste - i den 7. himmel sidder Gud på sin himmelske trone. Sådan sagde man førhen.

I nyere tid har vi lært, at jorden er rund og at der ikke er 7 afgrænsede himle oven over. Det ser derimod ud til, at jordkloden er en del af et solsystem i ét endnu større og uendeligt univers.

På en måde, tror jeg, at vi er kommet sandheden om Gud og Jesus noget nærmere. Jesus selv sprængte det gamle verdensbillede ved at sige, at Gud er vor Far i himlene. Én himmel er slet ikke nok til at rumme Gud. Gud er i alle himlene og på jorden. Gud er nær overalt og alle steder.

Det er den virkelighed - at kunne være overalt - som Jesus vendte tilbage til ved sin himmelfart. Jesus har været fra evighed af hos Gud. Han var ét med Gud, før han blev født som menneske på jorden. Med sin himmelfart vendte han tilbage til den virkelighed.

For disciplene så det ud, som om Jesus forsvandt ind i en sky. Men det betyder netop ikke, at Jesus blev væk. Tværtimod. Det betyder, at nu er Jesus ikke længere bundet af tid og sted. Nu er Jesus igen ligesom Gud - evig og overalt. Han er hos ethvert menneske - på ethvert sted - til enhver tid.

Gud - Jesus er hos os - og i os - som Helligånden. Det er den enhed, som vi også kalder Treenigheden: Jesus - Gud Fader - Helligånden. 'Helligånden vil komme og give jer kraft', sagde Jesus til disciplene før sin himmelfart.

Det er Helligånden som er kraften. Helligånden skaber troen i os. Troen på, at Jesus Kristus er nær og at han har fat i den lange ende. Han viser vejen vi skal gå.

For der er en vej, vi skal gå. Der er en opgave, Jesus har uddelegeret til os: 'Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen,' sagde Jesus til disciplene før sin himmelfart.

Jeg forestiller mig, at disciplene har sunket en klump - og så har indvendingerne ellers stillet sig i kø: 'Det kan du da ikke mene, Jesus. Vi er ikke særligt kvalificerede. Vi har ikke ordet i vores magt. Vi er bare almindelige mennesker. Desuden er vi bange for at blive udsat for ubehageligheder - eller såmænd bare at blive til grin.'

Men alligevel gik de. På trods af indvendingerne. Alligevel tog disciplene opgaven på sig og gav sig til at dele evangeliet med andre. De gjorde det så godt, de kunne. Og efter dem, fortsatte andre. På den måde kom den kristne tro ad snørklede veje også til Særslev - til os. Ikke fordi, at de som fortalte det gode budskab til vores forfædre og til os, var enestående eller fantastiske. De var såmænd bare ganske almindelige mennesker. Men de gjorde det så godt, de kunne - og fordi Helligånden også har en finger med i spillet - er resultatet blevet, at det som Jesus sagde og gjorde, også betyder noget for os. Det er en lang kæde af mennesker, der har givet budskabet videre, siden Kristi Himmelfartsdag for to tusind år siden.

I dag giver Jesus så opgaven til os: 'Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.' Man synker en klump og indvendingerne begynder at stille sig i kø: Men i stedet for at lytte til indvendingerne, er det bedre at gribe fat i kaffekruset og læse, hvad der står: 'Da Gud ikke kunne være overalt, skabte han bedstemødre - M/K.'

Gud har brug for mennesker overalt. Der er brug for bedstemødre og alle andre gode voksne til at lære børnene Fadervor og Bibelens fortællinger. Der er brug for voksne til at bære børnene til dåb - og der er brug for børnene til at stille de gode spørgsmål, som gør os alle sammen klogere på Gud og troen, når vi prøver at finde svar.

Der er brug for at digte nye salmer og synge med på dem. Der er hele tiden brug for at finde nye ord til at give Jesu gamle budskab videre. Og ikke mindst er der brug for mennesker til at leve Jesu budskab ud i handlinger og holdninger. I den måde vi lever sammen på - og i de valg og beslutninger, vi træffer - prædiker vi evangeliet for hele skabningen.

Og så kan man godt blive indhentet mismod og synes, man har været utilstrækkeligt og det har givet for små resultater. Så skal vi tænke på, at Kristi Himmelfart betyder, at Gud - Jesus - Helligånden er overalt - og lægger sin kraft og velsignelse til vores ord og handlinger. Og når den treenige Gud har en finger med spillet, kan der blive en hel symfoni ud af de par toner, vi bidrager med. Amen.
Flere andagter
 
»Prædiken til Julesøndag
Søndag 29. december 2019
»Prædiken til juleaften 2019
Tirsdag 24. december 2019
»Lys i skrøbelige lerkrukker - prædiken til 3. søndag i advent
Søndag 15. december 2019
»Mens vi venter - prædiken til 2. søndag i advent
Søndag 08. december 2019
»Et nådeår er begyndt - prædiken til 1. søndag i advent
Søndag 01. december 2019
»Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis
Søndag 10. november 2019
Kirkekalender
Søndag 01. marts
1. søndag i fasten
Særslev:09.00
Præst/Charlotte Juul
Ejlby:
Melby:
» Se flere datoer

Arrangementer
Litteraturkreds
Torsdage kl. 13.30-15.30:
6. feb. i Hårslev præstegård 5. marts i Teglgården, Bogense Vil du være med, så mød bare op eller....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken til Julesøndag
Prædiken til Julesøndag Søndag d. 29. december 2019 i Særslev Kirke ved Gunvor Sandvad Julesønda....
» Læs mere
Prædiken til juleaften 2019
Prædiken til juleaften 2019 v. sognepræst Gunvor Sandvad Juleevangeliet: Og det skete i de....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Nedlæggelse af menighedens tilbud om kirkebil
Nedlæggelse af menighedens tilbud om kirkebil Menighedsrådet har desværre været nødt til at tage ....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 5. februar 2020. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk