Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Referat af menighedsrådsmøde 14. november 2006

Forfald: Poul E. Larsen, Stine Husted
Referent: Karen Blauenfeldt Dam

1. valg af formand og næstformand
Genvalg til både formand og næstformand
2. Orientering
Der tegnes medlemskab af Særslev lokalråd
3. Mødedatoer 2007
24. januar, 20. marts, 18. april, 30. maj, 21. august, 18. september, 7. november
4. E-post - menighedsråd
intet besluttet
5. Medarbejdermøde efter nytår
12. januar 2007. Erik Larsen laver indbydelse, Hans Erik Nielsen sørger for mad
6. Arrangementer i år 2007
Vintermøde i slutningen af marts? Henning Smith og Karen Dam ser på mulighederne. Allehelgens gudstjeneste i Særslev 2007
7. Automatisk ringning Melby
Udvalg nedsat bestående af: Svend Kæhlershøj, Henning Smith og Erik Larsen
8. Eventuelt
intet besluttet
Referat underskrevet af alle tilstedeværende.

Næste ordinære møde er 24. januar 2007 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Kommende møder
 
Kirkekalender
Søndag 12. juli
5. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Ejlby:
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat og beretning
Referat af møde 9. juni 2020. Referatet og beretning kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenst....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 4. juni 2020. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk