Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Referat af menighedsrådsmøde 14. november 2006

Forfald: Poul E. Larsen, Stine Husted
Referent: Karen Blauenfeldt Dam

1. valg af formand og næstformand
Genvalg til både formand og næstformand
2. Orientering
Der tegnes medlemskab af Særslev lokalråd
3. Mødedatoer 2007
24. januar, 20. marts, 18. april, 30. maj, 21. august, 18. september, 7. november
4. E-post - menighedsråd
intet besluttet
5. Medarbejdermøde efter nytår
12. januar 2007. Erik Larsen laver indbydelse, Hans Erik Nielsen sørger for mad
6. Arrangementer i år 2007
Vintermøde i slutningen af marts? Henning Smith og Karen Dam ser på mulighederne. Allehelgens gudstjeneste i Særslev 2007
7. Automatisk ringning Melby
Udvalg nedsat bestående af: Svend Kæhlershøj, Henning Smith og Erik Larsen
8. Eventuelt
intet besluttet
Referat underskrevet af alle tilstedeværende.

Næste ordinære møde er 24. januar 2007 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Kommende møder
 
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00
Kirkekalender
Søndag 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Særslev:
Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00
Ejlby:
Melby:10.30
Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten
» Se flere datoer

Arrangementer
Adventsgudstjeneste & risengrød
Søndag d. 1. dec. kl. 10.30 i Særslev Kirke
1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen. Vi begynder det nye kirkeår og ser fre....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis 10. november 2019 i Særslev Kirke v. so....
» Læs mere
Prædiken Alle helgens dag
Prædiken Alle helgens dag Søndag d. 3. november 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af konstituerende møde den 6. november 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke ....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 2. oktober 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
» Læs mere
Kommende møder:
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00

Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37 - 23 44 71 09