Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Referat af menighedsrådsmøde den 21. september 2006

Forfald: Julie Vilhelmsen,, Stine Husted
Referent: Karen Blauenfeldt Dam

1. Orientering
- fra formanden: intet

- fra præsten: vinduer i sydside af præstegården kittet
2. Forelæggelse af årsregnskab
- årsregnskab forelagt og underskrevet
3. Budget 2007
- det reviderede budget 2007 godkendt
4. Fremtidig gudstjeneste frekvens
- punktet diskuteredes bredt og engageret og tages op på næste møde igen
5. Evt.
- menighedsrådet er interesserede i at erhverve William Hansen billeder. Karen tager kontakt til Hans Noltenius
Protokollen underskrevet af alle tilstedeværende

Næste ordinære menighedsrådsmøde er tirsdag den 14. november kl. 19

Kommende møder
 
Kirkekalender
Søndag 12. juli
5. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Ejlby:
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat og beretning
Referat af møde 9. juni 2020. Referatet og beretning kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenst....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 4. juni 2020. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk