Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Referat af menighedsrådsmøde 22. august 2006

Forfald: Henning Smith
Referent: Karen Blauenfeldt Dam

1. Orientering
- vedr. arbejdstilsynet ved de 3 graverarbejdspladser.

Særslev: fik ingen påbud

Ejlby: problemer vedr. kimningen. Ordnes senest 1/4 2007. Thrane er kontaktet desangående

Melby: Automatisk ringning påbudt. Frist 1/7 2007. Vi afventer stiftets vejledning angående tidsfristen

- Graver Bjarne Rasmussen overtager selv mandagsringningen med afløsning af Ove Pedersen

- Nye stole i konfirmandstuen til i alt: 44.578,00 kr. For afsætning af de gamle stole kontakter Kresten Torben Dam, og Poul og Inge Ejlby forsamlingshus
2. Gennemgang af mangler ved provstesyn
- manglerne blev gennemgået. De mangler der ikke kunne dækkes af den almindelige vedligeholdelse, kommer på budgettet i 2008

- Trappe i Melby tårn, borebillerne over skib og kor og stræbepillen mod syd sørger Svend Kæhlershøj for bliver repareret.
3. Eventuelt
- Orientering fra Sv. Kæhlershøj angående den udendørs belysning ved Melby Kirke

- Orientering om diverse kurser i Fyens Stift.
Referat underskrevet af alle tilstedeværende.

Næste møde er torsdag den 21. september kl. 19.00 i konfirmandstuen

Kommende møder
 
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00
Kirkekalender
Søndag 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Særslev:
Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00
Ejlby:
Melby:10.30
Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten
» Se flere datoer

Arrangementer
Adventsgudstjeneste & risengrød
Søndag d. 1. dec. kl. 10.30 i Særslev Kirke
1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen. Vi begynder det nye kirkeår og ser fre....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis 10. november 2019 i Særslev Kirke v. so....
» Læs mere
Prædiken Alle helgens dag
Prædiken Alle helgens dag Søndag d. 3. november 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af konstituerende møde den 6. november 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke ....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 2. oktober 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
» Læs mere
Kommende møder:
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00

Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37 - 23 44 71 09