Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Referat af ekstraordinært menighedsrådsmøde
onsdag den 19. april 2006 kl. 19

Forfald: Kresten Bergmann, Svend Kæhlershøj
Referent: Karen Blauenfeldt Dam

Dagsorden:

0. Orientering
- intet
1. Budget 2007
- Budget 2007 godkendt
2. gravstedstakster på kirkegårdene
- Takstregulativet følges ved alle 3 kirkegårde
3. evt.
- Det besluttedes at købe stole til konfirmandstuen, model "Ballet" til ca. 40.000 kr.
Protokollen underskrevet af alle tilstedeværende

Næste ordinære møde er tirsdag den 30. maj kl. 19.00

Kommende møder
 
Kirkekalender
Søndag 12. juli
5. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Ejlby:
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat og beretning
Referat af møde 9. juni 2020. Referatet og beretning kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenst....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 4. juni 2020. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk