Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE 23. MARTS 2006

Forfald: Stine Husted Baungaard
Referent: Karen Blauenfeldt Dam

0.
Årsregnskaber 2005 gennemgået og godkendt. Svend Kæhlershøj ser til at den udendørs belysning ved Melby Kirke ordnes
1. Meddelelser
- Datoer for provstesyn:
30. maj: præstegården kl. 14, Særslev kirke kl. 16.15
15. juni: Ejlby Kirke kl. 14, Melby Kirke kl. 16.15
2. Anmodning fra Bjarne Rasmussen om lønstigning
- anmodning godkendt
3. Skal vi have eet budget/regnskab, eller fortsætte som nu?
- Regnskaber og budgetter lægges sammen fra 2007 med fælles bank: BG-Bank
4. Budget 2007
- Ekstraordinært budgetmøde 19. april kl. 19 i konfirmandstuen. Inden 5. april sendes budgetønsker til formanden
5. Stiftende generalforsamling for Særslev og Omegns lokalråd
-
6. Tilbud på nye stole/borde til konfirmandstuen
- en endelig beslutning udsættes til et senere møde
7. Hvem har lyst til at være "telegram-vagt" til konfirmationen 30/4 i Særslev?
- Bodil Lind og Erik Larsen
8. Evt.
- Karen B. Dam har frie hænder til at se sig om efter en ny bogtrykker til kirkebladet
Referat underskrevet af alle tilstedeværende.

Næste møde er ekstraordinært budgetmøde 19. april kl. 19

Kommende møder
 
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00
Kirkekalender
Søndag 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Særslev:
Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00
Ejlby:
Melby:10.30
Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten
» Se flere datoer

Arrangementer
Adventsgudstjeneste & risengrød
Søndag d. 1. dec. kl. 10.30 i Særslev Kirke
1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen. Vi begynder det nye kirkeår og ser fre....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis 10. november 2019 i Særslev Kirke v. so....
» Læs mere
Prædiken Alle helgens dag
Prædiken Alle helgens dag Søndag d. 3. november 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af konstituerende møde den 6. november 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke ....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 2. oktober 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
» Læs mere
Kommende møder:
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00

Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37 - 23 44 71 09