Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE 23. MARTS 2006

Forfald: Stine Husted Baungaard
Referent: Karen Blauenfeldt Dam

0.
Årsregnskaber 2005 gennemgået og godkendt. Svend Kæhlershøj ser til at den udendørs belysning ved Melby Kirke ordnes
1. Meddelelser
- Datoer for provstesyn:
30. maj: præstegården kl. 14, Særslev kirke kl. 16.15
15. juni: Ejlby Kirke kl. 14, Melby Kirke kl. 16.15
2. Anmodning fra Bjarne Rasmussen om lønstigning
- anmodning godkendt
3. Skal vi have eet budget/regnskab, eller fortsætte som nu?
- Regnskaber og budgetter lægges sammen fra 2007 med fælles bank: BG-Bank
4. Budget 2007
- Ekstraordinært budgetmøde 19. april kl. 19 i konfirmandstuen. Inden 5. april sendes budgetønsker til formanden
5. Stiftende generalforsamling for Særslev og Omegns lokalråd
-
6. Tilbud på nye stole/borde til konfirmandstuen
- en endelig beslutning udsættes til et senere møde
7. Hvem har lyst til at være "telegram-vagt" til konfirmationen 30/4 i Særslev?
- Bodil Lind og Erik Larsen
8. Evt.
- Karen B. Dam har frie hænder til at se sig om efter en ny bogtrykker til kirkebladet
Referat underskrevet af alle tilstedeværende.

Næste møde er ekstraordinært budgetmøde 19. april kl. 19

Kommende møder
 
Kirkekalender
Søndag 12. juli
5. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Ejlby:
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat og beretning
Referat af møde 9. juni 2020. Referatet og beretning kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenst....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 4. juni 2020. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk