Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Menighedsrådsmøde tirsdag den 24. januar 2006

Forfald: Erik Larsen, Julie Vilhelmsen, Bodil Lind, Stine Baungaard
Referent: Karen Blauenfeldt Dam

1. Orientering
Orientering givet.

Ang. nye møbler til konfirmandstuen besluttedes det at kontakte tømrermester Jan Møller Pedersen med henblik på at få vendt døren ind til konfirmandstuen.
2. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. I år er det den 5. marts
Vi afventer om der skulle melde sig indsamlere. Sker det ikke aflyses indsamlingen.
3. Sommerudflugt
Henning Smith og Bodil Rasmussen ser på mulighederne.
4. Kirkehøjskole (se bilag)
Bred tilslutning til initiativet
5. Medarbejdermødet i januar. Skal det for fremtiden evt. være med ægtefæller?
Enighed om at invitere ægtefæller med til medarbejdermødet.
6. Evt.
Intet.
Protokollen underskrevet af alle tilstedeværende


Kommende møder
 
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00
Kirkekalender
Søndag 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Særslev:
Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00
Ejlby:
Melby:10.30
Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten
» Se flere datoer

Arrangementer
Adventsgudstjeneste & risengrød
Søndag d. 1. dec. kl. 10.30 i Særslev Kirke
1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen. Vi begynder det nye kirkeår og ser fre....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis 10. november 2019 i Særslev Kirke v. so....
» Læs mere
Prædiken Alle helgens dag
Prædiken Alle helgens dag Søndag d. 3. november 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af konstituerende møde den 6. november 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke ....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 2. oktober 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
» Læs mere
Kommende møder:
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00

Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37 - 23 44 71 09