Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Dagsorden og referat af Menighedsrådsmøde
onsdag den 6. november 2002

Forfald:
ingen, Michael Eg Andersen deltog dog kun i punkterne 5-8

Referent:
Karen Blauenfeldt Dam

Dagsorden:


1. Orientering
-fra formanden

 • om Kirkeministeriets IT-uddannelser, herunder om sognenes overgang til DNK

 • om studiedag i Munkebjerg Kirke

 • om at præstegårdshave-konsulentbesøg ikke længere er gratis

 • det besluttedes at stiftsårbøgerne bestilles som vanligt

 • om kirkeministerens lovforslag (med høringsfrist 1. dec.)

 • om årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg.

1A Orientering
-fra sognepræsten

 • om hjemmesiden www.de3sogne.dk

 • om IT-udgaven af retsreglerne

 • om trykning af kirkebladet, fremover hos Aasted, Egedal og Filipsen, Hedehusene

 • om sognepræstens julehilsen til efterladte

 • om kravlegudstjenesten

 • om konfirmandguds-tjenesten

2. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp, søndag den 9. marts 2003
2. Interesserede i sogneindsamlingen: Karen, Henning, Kirsten, Poul, Lise (som evt. indsamler) kan arbejde videre med projektet

3. Helligtrekongers arrangement og vintermøde
3. Helligtrekongersarrangement for ældre fastsat til 5. januar.

Vintermøde i Ejlby evt. 2. febr. Hhv. 16. febr. Inge undersøger mulighederne for en foredragsholder.

4. Evt. køb af nye salmebøger i 2003
4. mulighederne for financiering indenfor budgettet 2003 undersøges

5. Vejen til præstegårdsskoven. Skelpælene er forsvundet og vejen er blevet meget smal.
5. Formanden tager kontakt til Ove Eriksen, som driver jorden.

6. Valg af formand og næstformand
6. Formand og næstformand for begge råd genvalgtes

7. Mødedatoer for næste år
7. Medarbejdermøde fastsat til 10. januar 2003.

Ordinære menighedsrådsmøder i 2003: 19. marts; 21. maj; 17. september; 4. november

8. Evt.
Omdelt artikel fra KD. Ellers intet.

Beslutningsprotokol underskrevet af samtlige tilstedeværende.

Næste ordinære menighedsrådsmøde finder sted 19. marts kl. 19 i korfirmandstuen i præstegården. Alle møderne er offentlige - enhver er velkommen.

Kommende møder
 
Kirkekalender
Søndag 12. juli
5. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Ejlby:
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat og beretning
Referat af møde 9. juni 2020. Referatet og beretning kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenst....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 4. juni 2020. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk