Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Dagsorden og referat af Menighedsrådsmøde
onsdag den 6. november 2002

Forfald:
ingen, Michael Eg Andersen deltog dog kun i punkterne 5-8

Referent:
Karen Blauenfeldt Dam

Dagsorden:


1. Orientering
-fra formanden

 • om Kirkeministeriets IT-uddannelser, herunder om sognenes overgang til DNK

 • om studiedag i Munkebjerg Kirke

 • om at præstegårdshave-konsulentbesøg ikke længere er gratis

 • det besluttedes at stiftsårbøgerne bestilles som vanligt

 • om kirkeministerens lovforslag (med høringsfrist 1. dec.)

 • om årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg.

1A Orientering
-fra sognepræsten

 • om hjemmesiden www.de3sogne.dk

 • om IT-udgaven af retsreglerne

 • om trykning af kirkebladet, fremover hos Aasted, Egedal og Filipsen, Hedehusene

 • om sognepræstens julehilsen til efterladte

 • om kravlegudstjenesten

 • om konfirmandguds-tjenesten

2. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp, søndag den 9. marts 2003
2. Interesserede i sogneindsamlingen: Karen, Henning, Kirsten, Poul, Lise (som evt. indsamler) kan arbejde videre med projektet

3. Helligtrekongers arrangement og vintermøde
3. Helligtrekongersarrangement for ældre fastsat til 5. januar.

Vintermøde i Ejlby evt. 2. febr. Hhv. 16. febr. Inge undersøger mulighederne for en foredragsholder.

4. Evt. køb af nye salmebøger i 2003
4. mulighederne for financiering indenfor budgettet 2003 undersøges

5. Vejen til præstegårdsskoven. Skelpælene er forsvundet og vejen er blevet meget smal.
5. Formanden tager kontakt til Ove Eriksen, som driver jorden.

6. Valg af formand og næstformand
6. Formand og næstformand for begge råd genvalgtes

7. Mødedatoer for næste år
7. Medarbejdermøde fastsat til 10. januar 2003.

Ordinære menighedsrådsmøder i 2003: 19. marts; 21. maj; 17. september; 4. november

8. Evt.
Omdelt artikel fra KD. Ellers intet.

Beslutningsprotokol underskrevet af samtlige tilstedeværende.

Næste ordinære menighedsrådsmøde finder sted 19. marts kl. 19 i korfirmandstuen i præstegården. Alle møderne er offentlige - enhver er velkommen.

Kommende møder
 
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00
Kirkekalender
Søndag 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Særslev:
Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00
Ejlby:
Melby:10.30
Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten
» Se flere datoer

Arrangementer
Adventsgudstjeneste & risengrød
Søndag d. 1. dec. kl. 10.30 i Særslev Kirke
1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen. Vi begynder det nye kirkeår og ser fre....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis 10. november 2019 i Særslev Kirke v. so....
» Læs mere
Prædiken Alle helgens dag
Prædiken Alle helgens dag Søndag d. 3. november 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af konstituerende møde den 6. november 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke ....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 2. oktober 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
» Læs mere
Kommende møder:
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00

Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37 - 23 44 71 09