Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Indkaldelse til og referat fra Menighedsrådsmødet
Onsdag den 18. september kl. 19

Forfald:
Kirsten Jakobsen - stedfortræder Gerda Andersen
Alex Knudsen

Dagsorden:


A. Orientering

ved formanden og

ved sognepræsten

A. Særslev kirke kalkes planmæssigt.

Div. reperationer af præstegården udført.

Det vedtoges at rådene købte IT-udgaven af "Kroghs retsregler".

Tilladelse til afholdelse af gospel-koncert (arr. Amnesty International) i Særslev kirke 9. december givet.

Bogtrykkeren i Bogense er gået på pension. Præsten undersøger nye muligheder for trykning af kirkebladet.

B. Fremlæggelse af revideret regnskab 2001 og godkendt budget 2003
B. Regnskab og budget fremlagt og underskrevet

C. Drøftelse af mulighed/behov for tegning af bestyrelsesansvarsforsikring. -se bilag.
C. Det blev vedtaget ikke at tegne omtalte forsikring.

D. Kirkernes hjemmeside - orientering og drøftelse af økonomi.
D. Det blev vedtaget at købe hjemmeside for kirkerne hos Benny Doré. Rådene deles ligeligt om udgifterne til etablering og drift.

E. forslag om afholdelse af seperate menighedsrådsmøder - fx budgetbehandlingsmøderne - foruden de fælles menighedsrådsmøder.
E. Det blev ikke vedtaget at afholde seperate budget-møder, dog vedtoges det at Ejlby-Melby menighedsråd mødes til budgetlægning ca. ½ time før fællesmødet. Særslevs budgetter behandles efter fællesmødet.

F. Orientering om lovforslag - se bilag.
F. intet

G. Evt.
G. intet

Beslutningsprotokol underskrevet af samtlige tilstedeværende

Næste menighedsrådsmøde finder sted onsdag den 6. november 2002 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Særslev præstegård. Alle møderne er offentlige - enhver er velkommen.

Kommende møder
 
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00
Kirkekalender
Søndag 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Særslev:
Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00
Ejlby:
Melby:10.30
Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten
» Se flere datoer

Arrangementer
Adventsgudstjeneste & risengrød
Søndag d. 1. dec. kl. 10.30 i Særslev Kirke
1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen. Vi begynder det nye kirkeår og ser fre....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis
Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis 10. november 2019 i Særslev Kirke v. so....
» Læs mere
Prædiken Alle helgens dag
Prædiken Alle helgens dag Søndag d. 3. november 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af konstituerende møde den 6. november 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke ....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 2. oktober 2019. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
» Læs mere
Kommende møder:
05. december 2019 kl. 19.00
14. januar 2020 kl. 19.00
05. februar 2020 kl. 19.00

Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37 - 23 44 71 09