Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Indkaldelse til og referat fra Menighedsrådsmødet
Onsdag den 18. september kl. 19

Forfald:
Kirsten Jakobsen - stedfortræder Gerda Andersen
Alex Knudsen

Dagsorden:


A. Orientering

ved formanden og

ved sognepræsten

A. Særslev kirke kalkes planmæssigt.

Div. reperationer af præstegården udført.

Det vedtoges at rådene købte IT-udgaven af "Kroghs retsregler".

Tilladelse til afholdelse af gospel-koncert (arr. Amnesty International) i Særslev kirke 9. december givet.

Bogtrykkeren i Bogense er gået på pension. Præsten undersøger nye muligheder for trykning af kirkebladet.

B. Fremlæggelse af revideret regnskab 2001 og godkendt budget 2003
B. Regnskab og budget fremlagt og underskrevet

C. Drøftelse af mulighed/behov for tegning af bestyrelsesansvarsforsikring. -se bilag.
C. Det blev vedtaget ikke at tegne omtalte forsikring.

D. Kirkernes hjemmeside - orientering og drøftelse af økonomi.
D. Det blev vedtaget at købe hjemmeside for kirkerne hos Benny Doré. Rådene deles ligeligt om udgifterne til etablering og drift.

E. forslag om afholdelse af seperate menighedsrådsmøder - fx budgetbehandlingsmøderne - foruden de fælles menighedsrådsmøder.
E. Det blev ikke vedtaget at afholde seperate budget-møder, dog vedtoges det at Ejlby-Melby menighedsråd mødes til budgetlægning ca. ½ time før fællesmødet. Særslevs budgetter behandles efter fællesmødet.

F. Orientering om lovforslag - se bilag.
F. intet

G. Evt.
G. intet

Beslutningsprotokol underskrevet af samtlige tilstedeværende

Næste menighedsrådsmøde finder sted onsdag den 6. november 2002 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Særslev præstegård. Alle møderne er offentlige - enhver er velkommen.

Kommende møder
 
Kirkekalender
Søndag 12. juli
5. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Ejlby:
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat og beretning
Referat af møde 9. juni 2020. Referatet og beretning kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenst....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 4. juni 2020. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk