Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Velkommen til Særslev, Ejlby og Melby Sogne
Udskriv denne side  
Har du lyst til at synge i kirkekor?Et kirkekor med unge fra 5. klasse og opefter er nemlig lige begyndt. Koret øver mandage i de lige uger kl. 18.30-20.00 i konfirmandstuen i præstegården, Kirkevej 4, under ledelse af organist Georg Klinting. Vi vil gerne være flere, så sangglade drenge og piger er meget velkomne til at komme og være med. Det er tanken, at kirkekoret også skal medvirke en gang imellem til gudstjenester.

Det er gratis at være med. Man kan bare møde op - eller man kan henvende sig til organist Georg Klinting tlf. 64821010 - eller til sognepræst Gunvor Sandvad tlf. 64841137, hvis man gerne vil vide lidt mere.

De næste gange koret øver er: 28. nov., 9. jan., 23. jan.
Særslev kirke er lukket for tiden
pga. indvendig kalkning.

De tre landsbykirker, Særslev, Ejlby og Melby, er beliggende i Nordfyns Kommune. Alle tre landsbykirker er opført tilbage i 1100-tallet og man kan læse mere om kirkernes historie under deres respektive link i venstre side af hjemmesiden.

Har man spørgsmål vedrørende fødselsregistrering, dåb/navngivning, attester, konfirmation, vielse, dødsfald eller navneændring, kan man orientere sig under linket Praktiske oplysninger.

I højre side af hjemmesiden opdateres kirkekalenderen løbende - samtidig med at oversigten over vores forskellige arrangementer opdateres. Her omtales foredragsaftener i kirkehøjskolen, litteraturaftener, udflugter, koncerter etc. Der er også mulighed for at læse en aktuel andagt samt nyt fra sognepræsten, menighedsrådet og graveren.Her i pastoratet udkommer kirkebladet fire gange om året. Kirkebladet ligger også som pdf-fil her på hjemmesiden.

Har man ydereligere spørgsmål er man velkommen til at henvende sig til kirkernes personale.

Kirkekalender
Søndag 26. februar
Fastelavn
Særslev:Lukket
Familiegudstjeneste kl. 14.00
 afholdes på Asylet/FDF i Særslev
Ejlby:
Melby:10.30
Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten
» Se flere datoer

Arrangementer
Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 26. februar kl. 14.00 på Asylet
Fastelavnssøndag er der familiegudstjeneste i Særslev Kirke med bibelfortælling og sang tilrettel....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken til Sidste søndag efter Hellig tre konger
Prædiken til Sidste søndag efter Hellig tre konger 5. februar 2017 i Særslev Kirke v. sognepræst ....
» Læs mere
Prædiken til Juledag 2016
Prædiken til Juledag 2016 v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Læsning....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 8. februar 2017 kl. 19.00. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenst....
» Læs mere
VELKOMMEN til Dorthe
VELKOMMEN til Dorthe Dorthe Pedersen er ny kirkesanger ved vore tre kirker. Dorthe er ansat fr....
» Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
2 projekter søsat ...
2 projekter søsat ... Som tidligere omtalt har der igennem længere tid været arbejdet på at få....
» Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37