Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Velkommen til Særslev, Ejlby og Melby Sogne
Udskriv denne side  
Har du lyst til at synge i kirkekor?Et kirkekor med unge fra 5. klasse og opefter er nemlig lige begyndt. Koret øver mandage i de lige uger kl. 18.30-20.00 i konfirmandstuen i præstegården, Kirkevej 4, under ledelse af organist Georg Klinting. Vi vil gerne være flere, så sangglade drenge og piger er meget velkomne til at komme og være med. Det er tanken, at kirkekoret også skal medvirke en gang imellem til gudstjenester.

Det er gratis at være med. Man kan bare møde op - eller man kan henvende sig til organist Georg Klinting tlf. 64821010 - eller til sognepræst Gunvor Sandvad tlf. 64841137, hvis man gerne vil vide lidt mere.

De næste gange koret øver er: 28. nov., 9. jan., 23. jan.
Særslev kirke er lukket for tiden
pga. indvendig kalkning.

Minikonfirmandernes altertavle» Klik her for at læse mere

De tre landsbykirker, Særslev, Ejlby og Melby, er beliggende i Nordfyns Kommune. Alle tre landsbykirker er opført tilbage i 1100-tallet og man kan læse mere om kirkernes historie under deres respektive link i venstre side af hjemmesiden.

Har man spørgsmål vedrørende fødselsregistrering, dåb/navngivning, attester, konfirmation, vielse, dødsfald eller navneændring, kan man orientere sig under linket Praktiske oplysninger.

I højre side af hjemmesiden opdateres kirkekalenderen løbende - samtidig med at oversigten over vores forskellige arrangementer opdateres. Her omtales foredragsaftener i kirkehøjskolen, litteraturaftener, udflugter, koncerter etc. Der er også mulighed for at læse en aktuel andagt samt nyt fra sognepræsten, menighedsrådet og graveren.Her i pastoratet udkommer kirkebladet fire gange om året. Kirkebladet ligger også som pdf-fil her på hjemmesiden.

Har man ydereligere spørgsmål er man velkommen til at henvende sig til kirkernes personale.

Kirkekalender
Søndag 30. juli
7. søndag efter trinitatis
Særslev:Lukket
Ejlby:10.30
Melby:
» Se flere datoer

Arrangementer
Friluftsgudstjeneste - leg og sjov
Søndag d. 27. august kl. 14.00 ved Asylet
FDF Særslev indleder sæsonen med en hyggelig eftermiddag ved kredshuset Asylet, Hemmerslev 22 i Særs....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Menneskefiskere - prædiken til 5. søndag efter trinitatis, søndag d. 16. juli 2017, i Ejlby Kirke
Menneskefiskere - prædiken til 5. søndag efter trinitatis, søndag d. 16. juli 2017, i Ejlby Kirke ....
» Læs mere
Bibelfortælling om en far...
Bibelfortælling om en far... Familiegudstjeneste - afslutning for minikonfirmanderne på Asylet 8.....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 7. juni 2017 kl. 19.00. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenståen....
» Læs mere
Velkommen til Thomas
Velkommen til Thomas Thomas Jørgensen er ansat som gravermedhjælper pr. 1. juni 2017. Thomas ha....
» Læs mere
Kommende møder:
08. august 2017 kl. 19.00
06. september 2017 kl. 19.00
05. oktober 2017 kl. 19.00
07. november 2017 kl. 19.00
05. december 2017 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Nu blomstertiden kommer
Nu blomstertiden kommer Som tidligere beskrevet i vores 'særudgave' af Kirkebladet er vi blevet u....
» Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37